2017-10-08

TERMINARZ TURNUSÓW NA ROK 2018

INFORMUJEMY IŻ PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU  ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA TURNUSU W INNYCH DATACH NIŻ PODANE W TERMINARZU (POZA LIPCEM I SIERPNIEM). 

\"\"